Transparència

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la LLEI 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon govern , Castellers de Badalona incorpora a la seva web aquest apartat de transparència, per tal de facilitar l’accés públic a les següents dades:

2024

2023