Aquest divendres 15 Assamblea General Ordinària

Benvolguts castellers/es,

Ja tornem a ser aquí, i per començar aquest divendres tenim la primera de les assamblees que tindrá lloc al c/colom 6-8 a les 20:30h en primera convocatòria i a les 21:00h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior.

2. Lectura d’altes i baixes de castellers en la temporada 2009.

4. Valoració tècnica de la temporada 2009

5. Valoració de la junta de la part social de la temporada 2009

6. Valoració de la presidència Castellers de Badalona en la COENBACU TRAPOCA

7. Presentació actes Badalona-2010 Capital Cultura Catalana

8. Proposta assemblea extraordinària esmenes estatuts 27 de març 2010.

9. Renovació dels càrrecs de Junta i Tècnica corresponents a President, Vicepresident, Secretari/a, Relacions Públiques, Cap de Colla, i 2 vocals.

10. Renovació de 3 membres de la Comissió Reglamentaria.

11. Precs i preguntes.

Us recordem l’importància d’assistir a l’assamblea, així com la voluntant de cadascú de poder presentar-se en els càrrecs de junta que queden vacants, com també a l’hora d’apuntar-se en qualsevol de les técniques de la temporada 2010. Recordeu que si no podeu assistir podeu delegar el vostre vot.

desitjant que hagueu tingut una bona entrada d’any.

Ens retrobem tots divendres.


Publicada

a

per

Etiquetes: